Povestește-ne cele mai cool momente din vacanța ta 2017 și te PREMIEM!

Ce zici de o #provocare de ultima ora? Povestește-ne cele mai cool momente din #vacanța ta 2017 și te #PREMIEM!
Tot ce trebuie sa faci este sa dai LIKE&SHARE paginii noastre de facebook si postarii de pe Facebook , sa dai tagg la 3 prieteni cu care ai dori sa-ti petreci urmatoarea vacanta si sa ne povestesti in cateva randuri cele mai COOL momente din vacanta ta 2017!
Toate postările vor primi un număr și toate aceste numere se vor trage la sorti pe 10 ianuarie 2018. Premiile constau in 5 #Sejururi in #Thassos pe 1 Mai !

 

Regulament concurs

Concursul « Povestește-ne cele mai cool momente din vacanța ta 2017 și te premiem!”! » este organizat de SC. J’Info Tours S.R.L (denumita in continuare « Organizator ») cu sediul in Bucuresti, Str. Dionisie Lupu 58, sector 1, avand capital social de: 1000 Lei

Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii. Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

 1.  Locul de desfasurare al concursului:

Concursul este organizat si se desfasoara pe pagina de Facebook a J’Info Tours (https://www.facebook.com/JinfoTours).

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica ulterior locul de desfasurare al concursului si durata de concursului, in conformitate cu  Regulamentului Oficial. 

 1. Perioada de desfasurare a concursului:

Concursul  Povestește ne cele mai cool momente din vacanța ta 2017 și te premiem!”se desfasoara in perioada 29.12.2017 ora 17:00  10.01.2018,  ora 17:00

 1. Dreptul de participare:

4.1. Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania, care au implinit 18 ani pana la data inceperii prezentei Campanii si au un cont de Facebook activ inainte de data inceperii Concursului. Pentru a participa la acest concurs, este necesar sa aveti cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com, completat cu o adresa de e-mail valida si nume / prenume reale (conform cu C.I).

4.2. La Concurs nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului precum si rudele de gradul si afinii acestora pana la gradul I inclusiv.

4.3. Participantul la aceasta Concurs trebuie sa fie un „posesor legal” al unei adrese de e-mail si posesor al unui cont valid in reteaua de socializare Facebook (www.facebook.com) in perioada Concursului. „Posesor legal” este numita orice persoana careia i s-a dat in folosinta o adresa de e-mail de catre un distribuitor de servicii de Internet sau alta organizatie (firma, institutie etc.) care are dreptul sa creeze si sa desemneze domenii asociate cu adresele de e-mail.

4.4 Pentru a participa la concurs, Participantul trebuie sa fie sau sa devina “Fan” al paginii, prin apasarea butonului denumit “LIKE” (in limba engleza)/ “Imi Place” (in limba romana) prezent in pagina https://www.facebook.com/JinfoTours

4.5 Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termeni si conditii ai Regulamentului Oficial.

 1. Premiile acordate:

5.1In cadrul acestei campanii, Organizatorul ofera cinci sejururi in Thassos de 1 mai.

5.2. Nu se acorda contravaloarea in bani sau in alte produse a premiilor.

 1. Mecanismul concursului: 

6.1. Concursul se desfasoara numai online, pe pagina de facebook J’Info Tours (https://www.facebook.com/JinfoTours)

6.2. Inscrierea in Concurs se realizeaza astfel:

 1. a) accesarea paginii https://www.facebook.com/JinfoTours si apasarea butonului Like.

Nota: Prin LIKE se intelege functia disponibila pe site-ul Facebook:  prin apasarea unui buton denumit “Like”, situat in partea dreapta sus a paginii.

Pe pagina de facebook https://www.facebook.com/JinfoTours  si apasarea butonului Like.

Nota: Prin LIKE se intelege functia „imi place”.

 1. b)   participantul trebuie sa dea like & share paginii de facebook J’Info Tours si pozei concursului, sa dea tagg la 3 persoane cu care si-ar dori sa petreaca urmatoarea vacanta si sa povesteasca intr-un comentariu , cele mai cool momente ale vacantei sale din 2017. Comentariul trebuie sa fie original si fara conotatii negative, care pot periclita imaginea companiei.
 2. c)    Atentie! Postarea share-uita trebuie sa fie facuta PUBLIC (vizibila tuturor).

O data indeplinite  aceste puncte (,6.2 : a, b,c ) participantul este inscris automat in concurs.

 1. d)   Participantii vor primii cate un numar si toate aceste numere vor fi trase la sorti pe 10.01.2018
 2. e)  Concurentul care este desemnat castigator trebuie sa participe la eveniment, in caz contrar este rugat sa nu raspunda in cadrul concursului.
 3. f)    Un participant nu poate castiga mai mult de 1 premiu.
 4. g)   Pentru a participa la prezentul Concurs, o persoana trebuie sa indeplineasca toate conditiile de mai sus.

6.3.  In data de 10.01.2018 (ora 18:00) se vor anunta castigatorii premiilor  oferite de J’Info Tours.

 1. Acordarea premiilor:

Premiile din cadrul prezentului concurs se vor acorda dupa cum urmeaza:

Castigatorii se vor prezenta la sediul nostru din din Bucuresti, Str. Jules Michelet, nr 1 pentru a-si ridica  voucherul „Sejur inThassos de 1 Mai” si vor accepta fotografierea cu premiul, pentru a posta castigatorii pe pagina noastra de Facebook.

Daca unul din participantii declarati castigatori initial, nu se poate prezenta pentru ridicarea premiului atunci acesta se va acorda participantului caruia este alocate urmatorul numar de pe lista castigatorilor.

 1. Conditii de validare:

8.1.  Pentru a fi validat drept castigator, participantul la Concurs, trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile descrise in sectiunile 4, 6 si 7 ale Regulamentului oficial al Concursului.

De asemenea, in momentul receptiei premiilor,  Participantul trebuie sa prezinte un act de identitate valabil (cartea de identitate sau pasaportul).

 1. Inmanarea premiilor :

Inmanarea premiilor castigatorilor se va face  la sediul J’Info Tours din Bucuresti, Str. Jules Michelet nr 1 sector 1,  in prezenta reprezentatilor companiei.

La inmanarea premiilor castigatorii vor fi fotografiati si li se va solicita acordul pentru publicarea imaginilor paginile oficiale de Facebook, Twitter & Blog, ale J’Info Tours.

 1. Limitarea raspunderii:

10.1. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Concurs in perioada de desfasurare a Concursului.

10.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi pierde dreptul de a folosi serviciile oferite de www.facebook.com pe durata Concursului. In acest caz, participarea acestuia va fi invalidata.

 1. Taxe si impozite:

11.1. Daca este cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

 1. Angajamente, confidentialitatea datelor:

12.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Concursului, prelucreaza datele personale ale Participantilor la acest Concurs in conformitate cu Legea 677/2001.

12.2. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Organizatorului si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

12.3. Prin inscrierea in Concurs, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Concursului si cu faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date SC.J’INFO TOURS S.R.L. Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele si serviciile Organizatorului si ale partenerilor sai, prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS), doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc in acest sens. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Concurs sau primirea premiilor de exprimare a acestui acord. In cazul in care participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens.

12.4. Organizatorul le poate solicita Castigatorilor consimtamantul liber exprimat pentru a utiliza in mod gratuit,  in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de resedinta si imaginea lor. Pentru a-si exprima acordul expres in acest sens, Participantii castigatori vor semna o declaratie in care vor fi cuprinsi termenii acestui acord. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Concurs sau inmanarea premiului de darea acestui acord. In cazul in care participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens.

12.5. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Concurs, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

12.6. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Concurs va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre SC J’INFO TOURS SRL, cu sediul in Sediu social: strada Jules Michelet nr 1, sector 1, Bucuresti

12.7. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt inmanarea premiilor castigatorilor si realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti.

 1. Litigii:

 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 1. Forta majora:

14.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

14.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concurs pe pagina https://www.facebook.com/JinfoTours, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia. 

 1. Regulamentul oficial al concursului

Regulamentul Oficial al Concursului  Povestește ne cele mai cool momente din vacanța ta 2017 și te premiem!” este disponibil gratuit oricarui solicitant pe  https://www.facebook.com/JinfoTours  si  pe https://jinfotours.wordpress.com/.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s