Regulamentul competiţiei Sri Lanka 2018 cu J’info Tours!

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI OBIECTIVELE COMPETIŢIEI

1.1. Competiţia Sri Lanka 2018 cu J’info Tours, denumită în continuare Competiţia, este organizată de agenţia de turism SC. J’Info Tours S.R.L (denumita in continuare « Organizator ») cu sediul in Bucuresti, Str. Dionisie Lupu 58, sector 1,telefon 0213165810, e-mail office@jinfotours.ro, fiind reprezentată legal de Aurel Pavel, în calitate de administrator, denumită în cele ce urmează Organizator.
1.2. Sri Lanka 2018 cu J’info Tours are drept obiectiv desemnarea şi premierea celor mai creativi bloggeri participanţi în cadrul competiţiei. Modalitatea de desfăşurare a competiţiei Sri Lanka 2018 cu J’info Tours, premiile şi mecanismul de acordare a acestora câştigătorilor sunt prezentate în cadrul prezentului regulament.
1.3. Prezentul regulament se poate consulta online pe site-ul competiţiei, https://jinfotours.wordpress.com/ , cât şi pe suport fizic, la sediul Organizatorului.

SECŢIUNEA 2. PARTICIPANŢI ŞI CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

2.1. Competiţia se adresează tuturor persoanelor cu vârsta de minimum 21 ani, care deţin un site personal, denumit în continuare blog, având o vechime de minimum 3 luni și cel puțin 20 de articole publicate, indiferent de tematică şi/sau traficul de vizitatori. Pot participa şi bloggerii români stabiliţi peste hotare, cu condiţia ca blogul cu care participă să fie redactat în limba română şi, în cazul în care câştigă vreun premiu, acesta să poată fi ridicat din Romania.
2.2. Este interzisă participarea angajaţilor societăţii organizatoare, a angajaţilor şi reprezentanţilor companiilor sponsori sau parteneri media ai competiţiei şi a rudelor de gradul I ale respectivilor angajaţi, precum şi a bloggerilor parteneri implicaţi în promovarea competiţiei.
2.3. Înscrierea în competiţie implică acceptarea prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii.
2.4. Pentru a fi consideraţi eligibili, participanţii se vor înscrie în competiţie în perioada şi conform procedurii prezentate mai jos.
2.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza participarea la competiţie oricărui blog care prezintă conţinut licenţios sau cu un explicit caracter ameninţător, abuziv, instigator, de hărţuire, rasist, antisemit, xenofob, misogin, pornografic sau profanator, care aduce atingere bunelor moravuri şi/sau drepturilor omului, în general, ori anumitor persoane fizice sau juridice, în particular. Totodată, organizatorul are dreptul de a refuza înscrierea în Sri Lanka 2018 cu J’info Tours sau a dispune excluderea din competiție a oricărui participant care a încălcat prevederile regulamentului sau a demonstrat rea-voință în relația cu Organizatorul și/sau sponsorii ori partenerii Sri Lanka 2018 cu J’info Tours în edițiile anterioare ale competiției, prin acțiuni incluzând, dar nelimitându-se la ștergerea de pe blog a articolelor participante după încheierea jurizării ori excluderea linkurilor introduse inițial, injurii, calomnii etc.
2.6. Toate articolele înregistrate de către participanți în competiţie trebuie să fie redactate în limba română.

SECŢIUNEA 3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR

3.1. Participanţii au următoarele drepturi:

 • să participe la competiţie în mod gratuit;
 • să câştige premii şi/sau alte beneficii în funcţie de implicarea lor şi de rezultatele obţinute în cadrul competiţiei;
 • să fie informaţi în privinţa validării înscrierilor precum şi cu privire la orice alt aspect referitor la desfăşurarea competiţiei şi la participarea lor în cadrul acesteia;
 • să folosească în mod corect titulatura de participant sau finalist Sri Lanka 2018 cu J’info Tours în scop promoţional (afişare pe blogul propriu, materiale de prezentare etc.);
 • să adere şi să fie acceptaţi în comunităţile online dedicate participanţilor la competiţie, cu condiţia de a respecta regulile de funcţionare ale acelor comunităţi;
 • să-şi exprime liber opinia referitor la competiţie, în limitele unui limbaj respectuos şi ale unei atitudini decente;
 • să se retragă în orice moment din competiţie;
 • să accepte sau să refuze premiile câştigate în cadrul competiţiei.

3.2. Participanţii au următoarele obligaţii:

 • să respecte regulamentul competiţiei, deciziile oficiale ale juriului şi ale organizatorului;
 • să nu angajeze numele competiţiei, al organizatorului, sponsorilor sau partenerilor media în contexte defăimătoare, care pot aduce prejudicii imaginii acestora;
 • să pună la dispoziţia organizatorului sau a juriului, în cazul unor solicitări specifice, documente suplimentare care să demonstreze veridicitatea informaţiilor din formularul de înscriere;
 • să respecte organizatorul şi pe ceilalţi concurenţi din cadrul competiţiei, să se comporte şi să comunice în mod civilizat cu toate părţile implicate în competiţie;
 • să publice, în articolele înregistrate în cadrul competiţiei, exclusiv materiale proprii, redactate special pentru Sri Lanka 2018 cu J’info Tours;
 • să mențină nemodificate articolele dedicate competiției, pe blogul propriu, minimum 1 an calendaristic de la data publicării acestora.

3.3. Participanţii îşi asumă responsabilitatea şi răspund legal pentru toate articolele, mesajele, comentariile şi acţiunile pe care le comunică respectiv întreprind în cadrul competiţiei sau în legătură cu aceasta, în relaţia cu organizatorul.
3.4. Orice comunicare a organizatorului către participanţi se va face la datele de contact cu care aceştia s-au înscris în competiţie.
3.5. Nerespectarea uneia sau mai multor obligații prevăzute în prezentul Regulament constituie motiv de excludere a respectivului participant din competiție și retragerea eventului premiu castigat.

SECŢIUNEA 4. LOCUL DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIEI

4.1. Toate informaţiile necesare bunei desfăşurări a competiţiei vor fi publicate pe https://jinfotours.wordpress.com/.
4.2. După redactarea și publicarea articolelor destinate competiției pe blogurile proprii pe baza informațiilor și cerințelor menționate la fiecare probă, participanții le vor posta pe pagina personala de Facebook unde se va contoriza numarul de like-uri aferent fiecarui articol.

SECŢIUNEA 5. DURATA COMPETIŢIEI

5.1. Competiţia Sri Lanka 2018 cu J’info Tours se desfăşoară în intervalul 6 decembrie – 15 decembrie 2018.
5.2 Cei care doresc să participe la competiţie se pot înscrie şi îşi pot înregistra articolele pentru competiţie oricând pe durata acesteia.

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIEI

Înscrierea în competiţie:

6.1. Fiecare participant se poate înscrie în competiţie cu un singur blog, începând cu data de 6 decembrie 2018 și până la data la care se încheie Sri Lanka 2018 cu J’info Tours, respectiv 15 decembrie a.c..

6.2. După ce au luat la cunoştinţă prevederile Regulamentului, participanţii îşi vor anunţa participarea la Sri Lanka 2018 cu J’info Tours într-un articol pe blogul cu care se înscriu în competiţie, care sa contina link direct catre oferta de Revelion in Sri Lanka prezenta pe site –ul www.jinfotours.ro (https://www.jinfotours.ro/circuite/detalii/revelion-srilanka) .Acesta urmeaza sa fie distribuit pe pagina personala de Facebook.

 

SECȚIUNEA 7. JURIZAREA

7.1. Jurizarea articolelor redactate de participanţi va fi realizată de către un reprezentant – fie angajat sau colaborator , in functie de numarul de like-uri primite la postarea articolului pe pagina personala de Facebook.
7.2. Juriul îşi rezervă dreptul de a refuza notarea articolelor cu conținut defăimător, obscen, instigator sau care atacă în orice mod dreptul la imagine al sponsorului și/sau al juriului, precum și a de solicita organizatorului descalificarea din competiție a participantului în cauză.

Contestaţiile

7.3. Participanţii recunosc autoritatea juriului şi se angajează să-i respecte decizia, indiferent dacă le este sau nu favorabilă. Eventualele contestaţii privind jurizarea vor fi însoţite de argumente pertinente şi/sau probe care să susţină acuzaţiile sau neregulile invocate.

SECŢIUNEA 8. PREMIILE ŞI ACORDAREA ACESTORA

8.1. Participanții pot câștiga un singur premiu, reprezentand un loc (avion+cazare) pentru plecarea de Revelion in Sri Lanka .

8.2. Câştigătorul premiului nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul acestuia şi nici nu poate solicita modificarea parametrilor premiilor.
8.3. Premiul revine doar câştigătorului  desemnat şi nu poate fi transmis unor terţe persoane.
8.4. Organizatorul şi sponsorii competiţiei au dreptul să refuze onorarea premiului în cazul în care se dovedeşte că acesta a fost obţinut prin fraudă.
8.5. Participanţii care au fost excluşi din competiţie ca urmare a nerespectării uneia sau a mai multor obligaţii prevăzute în prezentul regulament nu-şi vor primi eventualul  premiu câştigat pe parcursul competiţiei.
8.6. Refuzul de a primi premiul sau imposibilitatea de contactare a câştigătorului, indiferent de motiv, dă dreptul juriului să desemneze alt câştigător dintre participanţi

SECŢIUNEA 9. DREPTUL DE AUTOR

9.1. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care lucrările înscrise în competiţie conţin elemente (texte, imagini, coduri sursa etc.) care încalcă drepturile de autor, întreaga răspundere aparţinând participantului care a înscris lucrarea în competiţie.
9.2. Eventualele citate, imagini sau materiale de alte natură incluse de participanţi în articolele publicate pe blogul propriu în cadrul competiţiei vor menţiona, în mod explicit şi obligatoriu, sursa respectivelor materiale. Prezentarea întocmai (copy-paste) a informaţiilor oferite de sponsori şi/sau organizator pentru probele competiției nu este permisă decât cu menționarea sursei.
9.3. În cazurile în care articole înscrise în competiție redau ca atare fragmente preluate, parțial sau integral, fără menționarea sursei, oricare ar fi aceasta, autorii respectivelor articole vor fi sancționați, în funcție de gravitate, cu avertisment și reducerea notei cu punctajul aferent criteriului originalitate/creativitate, iar în caz de abateri repetate, chiar cu excluderea din competiție, decizia în acest sens aparţinând organizatorului, care poate solicita în acest sens, pe lângă opinia juriului, şi votul unuia sau mai multora dintre partenerii competiţiei.
9.4. Participanţii consimt să le fie preluate materialele, integral sau parţial, obligatoriu cu menţionarea sursei, în orice materiale referitoare la competiţie, de către organizator şi de către oricare sponsor sau partener media al competiţiei, în vederea promovării acesteia.

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA COMPETIŢIEI

Competiţia poate înceta subit în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilităţii organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta competiţie. În acest caz competiţia va putea fi reluată odată cu încetarea situaţiei de forţă majoră sau a împrejurărilor care au cauzat întreruperea competiţiei.

SECŢIUNEA 11. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. SC JINFOTOURS are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal ale participanţilor .

11.2. Prin înscrierea la competiţie, participanţii se declară de acord cu prevederile prezentului regulament şi sunt de acord cu prelucrarea, cu titlu gratuit, de către organizator, a datelor lor cu caracter personal, în scopul desfășurării competiției și contactării câştigătorilor. Orice folosire a acestor date în scop de reclamă, marketing şi publicitate se va face doar în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

După încheierea campaniei şi desemnarea tuturor câştigătorilor, datele vor fi arhivate (organizatorul poate dispune arhivarea acestor informaţii doar pe perioada de timp impusă pentru eventuale verificări/contestaţii legate de prezenta competiţie, precum şi de reglementările în domeniu), iar prelucrarea datelor se va face în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile.
11.3. Participanţii, respectiv reprezentanţii lor legali, au dreptul de a obţine de la Organizator, în mod gratuit, la cerere, următoarele: rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor cu caracter personal prelucrate, transformarea în date anonime a datelor, adresand o solicitare explicita la adresa de e-mail office@jinfotours.ro În cerere participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să-i fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea se va face numai personal. Jinfo Tours va comunica măsurile luate în baza cererii primite în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
11.4. Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.
11.5. În conformitate cu dispoziţiile legale în domeniu, organizatorul îşi rezervă dreptul de a face publice numele câştigătorilor şi câştigul acordat fiecăruia dintre ei pe site-ul competiţiei şi/sau în materialele de promovare a acesteia sau în alte materiale realizate pentru a servi la buna desfăşurare a competiţiei.
11.6. Organizatorul nu are obligaţia de a proteja confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în materialele înregistrate de participanţi spre jurizare, respectiv articolele participante la competiţie.

SECŢIUNEA 12. CLAUZE FINALE

12.1. În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea acestei competiţii, organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

12.2. Orice întrebare sau nelămurire referitoare la aspectele mai sus-menţionate şi la competiţie, în general, pot fi sesizate organizatorului la adresa de e-mail marketing@jinfotours.ro.

12.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament. Modificările vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor pe site-ul competiţiei.

12.4. Înscrierea în competiţie implică automat acceptarea termenilor şi condiţiilor prezentate în regulament.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s